„Când un neam întreg gândește cu un singur gând și inimile a milioane de oameni palpită de o singură simțire – oare, este putere omenească care să-i stea împotrivă? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrăjmășească, înaintea voinței suverane a milioane de suflete înfrățite într-un cuget și o simțire trebuie să se închine. ” (Nicolae Iorga)

De pe la colțuri 27aug.

De pe la colțuri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mai mult